CASE (spreek uit “kacé”) is een afkorting van de Latijnse naam Collegiae Artium Scientiarium Esotericum, oftewel Colleges voor Esoterische Kunsten en Wetenschappen.

De activiteiten van CASE komen voort uit de Phoenix Fellowship, een esoterische school voor persoonlijke en menselijke ontwikkeling en spirituele groei.

Met esoterisch bedoelen wij het doorgronden van de kern of het wezen van alle manifestaties van het leven. De kern is niet gemakkelijk zichtbaar of herkenbaar, maar door gebruik te maken van de natuurlijke principes of wetmatigheden die overal zijn terug te vinden, kan tot de kern worden doorgedrongen. Zowel in het erfgoed van eeuwenoude tradities als in moderne kennis en inzichten herkennen we het gebruik en de toepassing van deze natuurlijke wetmatigheden. ‘Oud’ en ‘nieuw’ vormen een bron voor studie en onderzoek.

Tradities en evolutie

Voorbeelden van oude tradities zijn het taoïsme, het soefisme, de essenen, de gnosis, de kabbalah, maar ook alchemie, vrijmetselarij en theosofie. Essentiële vragen naar de functie van de mens op aarde en in het universum hebben in al deze tradities tot een wetenschap en een weg geleid waarin persoonlijke evolutie centraal staat. Het volgens een bepaalde systematiek bereiken van andere bewustzijnsniveaus maakt deel uit van deze wetenschap. Ons uitgangspunt is dat wetenschap, kunst, filosofie en religie nauw met elkaar verweven zijn.

Een brug

In de laatste honderd jaar worden steeds meer bruggen geslagen tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ wetenschap. Als voorbeeld in dit verband kan het werk van Jung worden genoemd. Jung verbond kennis en inzichten uit de moderne psychologie met wetenschap uit de oude tradities en religies (mythen, symboliek). Anderen die hebben bijgedragen aan een integratie van oude wijsheid met nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn bijvoorbeeld de antropoloog Joseph Campbell, de natuurkundige Fritjof Capra en de mathematicus en filosoof R.A. Schwaller de Lubicz.

Esoterische scholen

In het verleden was de toegankelijkheid tot mystieke of esoterische scholen beperkt tot zij die:

  • (vaak op zeer jonge leeftijd) toetraden tot een school;
  • in een bepaalde (religieuze) traditie werden geboren;
  • (de leef-)tijd en middelen hadden en een leraar konden overtuigen hen als student te accepteren.

De toegankelijkheid tot esoterisch kennis is nu enorm vergroot, maar dit heeft ook een keerzijde. De oprechte zoeker kan tegenwoordig verloren raken in de hoeveelheid kennis en informatie zonder zich in staat te voelen om het kaf van het koren te scheiden. Dit brengt ons terug bij het werk van de colleges van de Phoenix Fellowship, CASE. De beschikbaarheid van deze kennis en de integratie met moderne inzichten richt zich in het CASE-aanbod op de verhoging van de kwaliteit en verrijking van het leven. Deze tijd (begin 21e eeuw) en plaats (moderne westerse wereld) vragen een toekomstgerichte benadering van de vragen die mensen door de eeuwen heen hebben bewogen te zoeken en te leren.

Colleges

Binnen CASE zijn de volgende colleges actief: Muziek & dans, Welzijn, Esoterische studie, Tarot, Kunstzinnige vorming. CASE is in het leven geroepen om bovenstaande uitgangspunten en kennis praktisch te vertalen en voor een breder publiek beschikbaar te stellen.

Organisatie

De Phoenix Fellowship heeft stichting CASE opgericht om de resultaten en vruchten van haar werk beschikbaar te maken voor een breder publiek. De docenten binnen CASE zijn leden van de Phoenix Fellowship. CASE is tweetalig, Nederlands en Engels, omdat een internationaal publiek wordt aangetrokken en veel van ons onderzoek in het Engels plaatsvindt. CASE is een stichting zonder winstoogmerk.

Bekijk onze activiteiten

Inspiratie opdoen? Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je staat nu ingeschreven op de CASE nieuwsbrief.
Er is iets fout gegaan. Probeer het opnieuw.